Phương thức thanh toán tại Imperium Town như thế nào? Đây là câu hỏi thường gặp tại Imperium Town. Cùng Imperium-town.net xem tại qua bài viết này.

Tiến độ thanh toán Imperium Town
Tiến độ thanh toán Imperium Town

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TẠI IMPERIUM TOWN

Chính sách thanh toán chuẩn (thông thường)

Đợt TT Thời Gian Tỷ lệ % thanh toán Ghi chú
Giữ chỗ Ngay tại thời điểm ký phiếu đăng ký giữ chỗ 50.000.000 Đồng
Đợt 1 Ký HĐĐC

Sau 10 ngày từ ngày giữ chỗ

15% GBCH chưa bao gồm thuế GTGT (trừ đi khoản giữ chỗ).
Đợt 2 Ký HĐMB

Trong vòng 30 ngày sau đợt 1

10% GBCH bao gồm thuế GTGT của Đợt 1 và Đợt 2
Đợt 3 Trong vòng 30 ngày sau đợt 2 1% GBCH
Đợt 4 Trong vòng 30 ngày sau đợt 3 1% GBCH
Đợt 5 Trong vòng 30 ngày sau đợt 4 1% GBCH
Đợt 6 Trong vòng 30 ngày sau đợt 5 1% GBCH
Đợt 7 Trong vòng 30 ngày sau đợt 6 1% GBCH
Đợt 8 Trong vòng 30 ngày sau đợt 7 2% GBCH
Đợt 9 Trong vòng 30 ngày sau đợt 8 2% GBCH
Đợt 10 Trong vòng 30 ngày sau đợt 9 2% GBCH
Đợt 11 Trong vòng 30 ngày sau đợt 10 2% GBCH
Đợt 12 Trong vòng 30 ngày sau đợt 11 2% GBCH
Đợt 13 Trong vòng 30 ngày sau đợt 12 5% GBCH
Đợt 14 Trong vòng 30 ngày sau đợt 13  

5% GBCH

Dự kiến Cất nóc (T6/2022)
Đợt 15 Trong vòng 30 ngày sau đợt 14 2% GBCH
Đợt 16 Trong vòng 30 ngày sau đợt 15 2% GBCH
Đợt 17 Trong vòng 30 ngày sau đợt 16 2% GBCH
Đợt 18 Trong vòng 30 ngày sau đợt 17 2% GBCH
Đợt 19 Trong vòng 30 ngày sau đợt 18 2% GBCH
Đợt 20 Trong vòng 30 ngày sau đợt 19 2% GBCH
Đợt 21 Trong vòng 30 ngày sau đợt 20 3% GBCH
Đợt 22 Trong vòng 30 ngày sau đợt 21 5% GBCH
Đợt 23 Trong vòng 10 ngày khi có thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến bàn giao Q2/2023) 25% GBCH và khoản thuế GTGT tương ứng của 5% CBCH còn lại + KPBT  2% Dự kiến bàn giao (Q2/2023)
Đợt 24 Trong vòng 07 ngày khi có thông báo nhận Giấy chứng nhận Quyền sở hữu căn hộ 5% GBCH không bao gồm thuế GTGT
Tổng cộng 100%

Xem dự án Imperium Town tại đây

Phương thức thanh toán nhanh 50%

Đợt TT Thời Gian Dự Kiến Tỷ lệ thanh toán
Giữ chỗ Ngay tại thời điểm ký phiếu đăng ký giữ chỗ 50.000.000 đồng
Đợt 1 Ký HĐMB

Và trong vòng 10 ngày kể từ ngày giữ chỗ

50% GBCH (trừ đi khoản giữ chỗ)+ Thuế GTGT
Đợt 2 Trong vòng 30 ngày sau đợt 1 2% GBCH
Đợt 3 Trong vòng 30 ngày sau đợt 2 2% GBCH
Đợt 4 Trong vòng 30 ngày sau đợt 3 2% GBCH
Đợt 5 Trong vòng 30 ngày sau đợt 4 2% GBCH
Đợt 6 Trong vòng 30 ngày sau đợt 5 2% GBCH
Đợt 7 Trong vòng 30 ngày sau đợt 6 2% GBCH
Đợt 8 Trong vòng 30 ngày sau đợt 7 2% GBCH
Đợt 9 Trong vòng 30 ngày sau đợt 8 2% GBCH
Đợt 10 Trong vòng 30 ngày sau đợt 9 2% GBCH
Đợt 11 Trong vòng 30 ngày sau đợt 10 2% GBCH
Đợt 12 Trong vòng 10 ngày khi có thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến bàn giao Q2/2023) 25% GBCH và khoản thuế GTGT tương ứng của 5% còn lại + KPBT  2%
Đợt 13 Trong vòng 07 ngày khi có thông báo nhận Giấy chứng nhận Quyền sở hữu căn hộ 5% GBCH không bao gồm thuế GTGT
Mức chiết khấu 4%

Xem thêm tiến độ xây dựng tại Imperium Town

Chủ đầu tư Imperium Town có uy tín không ?

Phương thức thanh toán nhanh 70%

Đợt TT Thời Gian Dự Kiến Thanh toán nhanh đến 70%
Giữ chỗ Ngay tại thời điểm ký phiếu đăng ký giữ chỗ 50.000.000 đồng
Đợt 1 Ký HĐMB

Và trong vòng 10 ngày kể từ ngày giữ chỗ

70% GBCH ( trừ đi khoản giữ chỗ)+ Thuế GTGT
Đợt 2 Trong vòng 10 ngày khi có thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến bàn giao Q2/2023) 25% GBCH và khoản thuế GTGT tương ứng của 5% còn lại + KPBT  2%
Đợt 3 Trong vòng 07 ngày khi có thông báo nhận Giấy chứng nhận Quyền sở hữu căn hộ 5% GBCH không bao gồm thuế GTGT
Mức chiết khấu 6%

Vị trí Imperium Town nằm ở đâu ? Mặt bằng Imperium Town

Phương thức thanh toán nhanh 95%

Đợt TT Thời Gian Dự Kiến Thanh toán nhanh đến 95%
Giữ chỗ Ngay tại thời điểm ký phiếu đăng ký giữ chỗ 50.000.000 đồng
Đợt 1 Ký HĐMB

Và trong vòng 10 ngày kể từ ngày giữ chỗ

95% GBCH ( trừ đi khoản giữ chỗ)+ Thuế GTGT
Đơt 2 Trong vòng 10 ngày khi có thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến bàn giao Q2/2023) Khoản thuế GTGT tương ứng của 5% còn lại + KPBT  2%
Đợt 2 Trong vòng 07 ngày khi có thông báo nhận Giấy chứng nhận Quyền sở hữu căn hộ 5% GBCH không bao gồm thuế GTGT
Mức chiết khấu 8%

Danh mục nội thất bàn giao tại Imperium Town

Nội thất cao cấp Rita Võ tại Imperium Town có tốt không ?